Construction Technology

 
 

Contacts

Main office: St. Petersburg

 
 
Address:
Saint-Petersburg, St. Gribalevoy, 12
 
Phone:
+7 (812) 596-39-01
+7 (800) 775-83-84
 
E-mail:
house@pslcomp.spb.ru
info@pslcomp.ru
 

 

 

Office: Moscow

 
Address:
Moscow, St. lower Syromyatnicheskaya, 10
 
Phone:
+7 (800) 775-83-84
 
E-mail:
info@pslcomp.ru
OUR OFFICES
 
Address:
Germany, Denis Figures, EcoLog GmbH, Kasernen Straße1, 93155 Hemau
 
Phone:
+49160/7675595
 
Website:
www.eco-log.net
info@eco-log.net
 
Address:
Russia, Kazan, St. Hadi Taktash 78, office 205, "Promstroyles"
 
Phone:
+7 (800) 775-83-84
 
E-mail:
info@pslcomp.ru
 
Address:
Russia, Ekaterinburg, Vishnevaya street, 35
 
Phone:
+7 (800) 775-83-84
 
E-mail:
info@pslcomp.ru
 
Address:
Russia, Nizhny Novgorod, street Monastyrka, 1V
 
Phone:
+7 (800) 775-83-84
 
E-mail:
info@pslcomp.ru
 
Address:
Russia, Novosibirsk, Avenue Krasniy, 220/5
 
Phone:
+7 (800) 775-83-84
 
E-mail:
info@pslcomp.ru
 
Address:
Russia, Rostov-on-don, St. Beregovaya, 8
 
Phone:
+7 (800) 775-83-84
 
E-mail:
info@pslcomp.ru

Branches and representative offices «Promstroyles»

 
 
 
Akma
Bonvio
KSM
Osnovnoy-postavshchik
Petrovich
Sosnovskiy-DOZ
TBM
Top-Haus
Unikma
Buazeri
 
 
Top
Designed By Kurtasov G.G.